top of page

kurumsal etkinlik organizasyon

firma etkinlikleri

kurumsal şirket etkinlikleri

ofis içi motivasyon etkinlikleri

çalışan motivasyon etkinlikleri

kurumsal motivasyon etkinlikleri

şirketlerde motivasyon etkinlikleri

şirket etkinliği

kurumsal etkinlik

corporate wellness

company retreat planning

corporate wellness companies

team building retreats near me

corporate wellbeing

team retreats

  • Yazarın fotoğrafıBurcu Alatepeli

"DİJİTAL DEPO"DA LOKASYON SEÇİMİ

Genel tanım itibariyle depo; “malların ve malzemelerin verimli depolanması ve taşınması için planlanmış bir alandır”. Depolama dinamik bir işlemdir ve birçok kişinin farkına vardığından daha karlı bir yatırım getirisi sağlamaktadır. Üretim yöntemlerinde teknolojik değişikliklere bağlı olarak depolama sürekli ilerlemeye devam etmekte ve sektörde büyük rol oynamaktadır. Tedarik zincirinin temel halkalarından biri olarak tanımlanan depo yeri seçimi ise, işletmeler için üzerinde ciddiyetle durulması gereken oldukça önemli bir karardır. Karar sürecinde maddî kayıplar, büyüme sorunu, müşteriye sunulan hizmet düzeyinin düşük kalması, altyapı ile ilgili sorunlar ve bazı çevresel problemler ortaya çıkabilir.





Son yıllarda özellikle dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte çeşitli endüstrilerde yer alan iş yerleri ve bu iş yerlerine ait süreçler büyük ölçüde değişmektedir. Söz konusu teknolojik gelişmeden lojistik maliyetlerine önemli etkisi olan depo yeri seçimi de etkilenmekte ve sektör için kritik bir önem arz etmektedir. Değişen küresel ekonomi ve dijitalleşme ile depoların müşteri memnuniyeti, etkin stok yönetimi ve şirkette finansal kaynakların daha iyi kullanılması gibi alanlarda etkin bir rol oynaması beklenmektedir.


Geleneksel olarak depolar sipariş gelene kadar malın bulunduğu ve sipariş sonrasında ürünlerin envanterden çıkarılana kadar tutulduğu yerlerdir ve bu depoların yerinin belirlenmesinde coğrafi yakınlık, çalışan maliyeti gibi kriterler ön plandaydı. Ancak son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak depoların içeriği ve çehresi, sürücüsüz otomobiller, insansız hava araçları, görüntü tanıma teknolojisi, IoT ve makine öğrenmesi ile değişmiştir. Depolardaki bu değişiklik doğal olarak depo yeri seçimini de etkilemektedir. Bugün depo yer seçiminde yazılım alt yapısı, müşterilerle entegrasyon, hatasız ve hızlı süreç parametreleri gibi dijital araçların kullanıldığı tüm hizmetler öncelikli kriterler haline gelmiştir.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page