top of page

kurumsal etkinlik organizasyon

firma etkinlikleri

kurumsal şirket etkinlikleri

ofis içi motivasyon etkinlikleri

çalışan motivasyon etkinlikleri

kurumsal motivasyon etkinlikleri

şirketlerde motivasyon etkinlikleri

şirket etkinliği

kurumsal etkinlik

corporate wellness

company retreat planning

corporate wellness companies

team building retreats near me

corporate wellbeing

team retreats

  • Yazarın fotoğrafıBurcu Alatepeli

Girişimcilerin önce iş modellerini belirlemesi gerekiyor

Günümüzde ölçek büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmelerin pazarda tutunmak ve finansal gelirlerini arttıracak etkin analiz yapabilmek için iş modellerini doğru kurgulamış olmaları gerekiyor. İş modeli, bir işletmenin her şeyden önce nasıl değer yaratacağı ve yakalayacağı ile ilgili varsayımları içermeli. Ek olarak kabul edilebilir bir maliyetle şirketin nasıl gelir yaratacağını ortaya koymalı. Bu yaklaşım, teknik potansiyeli ekonomik değerin gerçekleşmesine bağlayan sezgisel bir mantık yaratır.

Özetle denilebilir ki iş modeli:


· Müşterilerin ne istedikleri,

· Nasıl istedikleri

· İşletmenin bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayarak nasıl gelir elde edeceğine dair varsayımlar

· işletmenin müşterileri için önemli olan değerleri nasıl yarattığı

· Bu değerleri nasıl ulaştırdığının

· Bunun karşılığında işletmenin sürdürülebilmesi için müşterilerinden geri dönüşü nasıl topladığının genel, mantıklı bir modelidir.


İş modeli kanvasları iş modelinin sürdürülebilirliğini araştırmak için çok önemli bir araç. Kanvas; Alex Osterwalder tarafından İş Modeli Ontolojisi kitabına dayanılarak geliştirilmiş ve “Yalın Girişimcilik” akımında kendine çok önemli yer edinmiş bir iş modeli hazırlama aracı. Bu tuval aracıyla bir iş modelini görsel olarak temsil etmek, bir iş modelinin daha bütünsel ve bütünleşik bir görünümünü elde etmek mümkün. Kanvas aynı zamanda da sürdürülebilir iş modellerine yönelik yaratıcı inovasyonu destekliyor.


Bugün teknolojinin yeniden şekil verdiği farklı iş modellerini deneyimlemenin önemi gittikçe artıyor. Girişimlerin odak noktasını “en ergonomik şekil”,” en düşük maliyet” ve mümkün olabilen “en hızlı” zaman kavramları oluşturuyor. Bütün bu bilgiler ışığında işletmeler ürün, hizmet ve çözümlerini hedef müşterilerine kârlı ve sürdürülebilir biçimde sunmak için kendi iş modellerini tüm boyutları ile kurgulayabilme imkanına sahipler.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page